Termeni si conditii

Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiți și să acceptați acești termeni și condiții în totalitate.

Vizitarea în continuare a acestui site presupune ca sunteți în totalitate de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale site-ului.

S.C. BELETAGE S.R.L. este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia.

Toate materialele (incluzând fără limitări articole, texte, imagini, banner-ele, logo-uri, design, etc.) conținute în acest site sunt protejate de legile copyright-ului și ale dreptului de autor. Ele nu pot fi reproduse, copiate, distribuite, vândute, transmise sau publicate fără acordul scris al S.C. BELETAGE S.R.L..

Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale S.C. BELETAGE S.R.L., prevăzute de legislația în vigoare.

Este interzisă copierea, distribuția, transmiterea, publicarea, reproducerea, crearea unui document derivat din orice informație, obținute de pe sau prin intermediul site-ului.

Documentele și articolele oferite spre descărcare nu pot fi multiplicate și utilizate în scopuri comerciale (vânzarea sau folosirea lor prin alte metode care ar aduce profituri bănești sau materiale persoanei respective). Aceste materiale sunt pur informative și sunt destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale.

Pentru orice întrebări sau solicitări de folosire a materialelor de pe acest website va rugam sa ne contactați folosind pagina de Contact.

S.C. BELETAGE S.R.L. își rezerva dreptul de a modifica fără o notificare prealabila termenii și condițiile acestui acord, precum și aspectul și opțiunile sau facilitățile oferite de site.

Confidentialitate

BELETAGE S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și BELETAGE, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.beletage.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci cândutilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de Confidențialitate.

Vizitarea și utilizarea acestui website de cătredumneavoastră se supune Termenilor si Condițiilor de utilizare și Politicii de Confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintăîntreagaînțelegere (contractul) dintre parți.

Politica de confidențialitate se refera la colectarea și utilizarea informațiilor personale pe care ni le furnizați atunci cândvizitați acest site.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecțiavieții private, BELETAGE are obligația de a administra în condiții de siguranțași numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană.

BELETAGE se obligă săpăstrezeconfidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.beletage.ro, prin completarea formularului de contact, așa cum prevăddispozițiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziție (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Orice informație furnizata de dumneavoastră va fi considerata si va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de BELETAGE S.R.L. în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Daca nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugam să nu ni le furnizați.

Daca doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, vă rugăm să ne contactați folosind pagina de Contact.

Scopul colectării datelor
Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, BELETAGE le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, daca nu se specifică în alt fel:

 • pentru a ne asigura ca pagina de web este relevanta pentru nevoile dumneavoastră;
 • pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați achiziționat în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la aceste servicii;
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare și de marketing.

BELETAGE poate dezvălui datele cu caracter personal către terți daca acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de buna-credința în care aceste acțiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozițiile legale; protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale BELETAGE și ale site-ului www.beletage.ro.

Utilizarea datelor statistice și a datelor anonime
BELETAGE poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte/analize;
 • realizării de informări în scopuri proprii;
 • publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de BELETAGE.

Colectarea de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele, instituțiilor abilitate.