Beletage vă propune următoarele servicii, dispuse pe capitole autonome, care acoperă toată gama de cerințe care concură la reușita proiectului dumneavoastră, la standarde maxime, în vigoare în România şi pe plan internațional.

  PROIECTARE
  PROJECT MANAGEMENT
  CONSULTANTA
  OBTINERE AVIZE
  INTOCMIRE DOSAR
  STUDII SPECIALE
  SUPERVIZAREA SANTIERULUI
  DOCUMENTATII DE PREZENTARE

Proiectele realizate de Beletage sunt conforme cu standardele internaționale LEED, BREEAM sau DGNB, oferind astfel clienților noștri o importantă garanție în plus pentru succesul proiectului ales, indiferent de dificultățile ridicate de exigențele dorințelor şi cerințelor dumneavoastră.

PROIECTARE

PROIECTARE

PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT

Beletage oferă viziunea de ansamblu asupra proiectului, vizând toți pașii necesari de la inițiere, planificare, execuție, monitorizare şi încheiere a proiectelor de construcție.

Serviciul de Project Management al Beletage este structurat pe conceptul de rigoare şi corectitudine, garantate cu precădere prin prezența în firmă a parții germane cu o vasta experiență şi expertiză în acest domeniu.

Beletage aplică proceduri de estimare a tuturor activitățilorîn toate fazele de desfășurare ale proiectelor dumneavoastră, informează clientul asupra tendințelor eventuale de depășire a bugetului alocat sau asupra depășirii termenelor stabilite pentru finalizare. Pe baza acestor constatări se pot realiza importante economii şi se asigurătotodată monitorizarea tuturor elementelor implicate în proiect: cost, durată, resurse umane, riscuri, calitate, comunicare, etc.

Eficiența activității serviciului se materializează prin documente specifice care constă în planificare, coordonare, monitorizare, control şi analiză a proiectului şi prin satisfacția clientului, particular sau companie, care acced la creșterea prestigiului personal în cadrul societății sau la dezvoltarea brandului propriu şi la întărireapoziției pe piațaîn cazul companiilor.

CONSULTANTA

CONSULTANTA

Serviciul de consultanță al Beletage este structurat pe 3 compartimente, care urmărescsiguranța şi viabilitatea viitoarei dumneavoastră investiți:

 • Consultanță
 • Asistenta
 • Consiliere

Beletage oferă consultanță imobiliară la achiziționarea unui teren sau a unui imobil, nou sau vechi, având expertizăîn detectarea tuturor posibilelor vicii legale, tehnice sau de fezabilitate, care ar putea greva investițiadumneavoastră.

Beletage oferă asistență în alegerea obiectivului dumneavoastrăinvestițional, imobiliar său achizițiile privind modernizarea sistemelor de încălzire sau surse alternative, regenerabile, etc.

Serviciile de consiliere ale Beletage pun la dispozițiaclienților expertiza specialiștilornoștri care pot identifica eventualele probleme ale obiectivului ales de dumneavoastră, din punct de vedere tehnic, legislativ, urbanistic, întocmire dosar, avizare.

Prin serviciul de consultanță, Beletage elimină posibilitatea ca beneficiarul să devină victima unei infracțiuni imobiliare de orice tip: existenta unor servituți, amplasarea într-un spațiu aflat sub incidența unor restricții de construire, etc.

OBTINERE AVIZE

OBTINERE AVIZE

Beletage oferăpotențialilorclienți servicii complete de obținere a avizelor necesare construcțiilor, oricăreiachiziții de teren sau imobil, de renovare/schimbare a destinației spațiilor existente, de schimbare a sistemelor de încălzire, etc.

Este cunoscut faptul ca aceste demersuri sunt cele mai complicate şi mai stresante pentru achizitor.

Beletage oferă realizarea documentațiilor necesare, întocmirea dosarului pentru obținereaautorizației de construire şi a autorizației de funcționare la finalul proiectului.

Toate documentațiile se vor realiza sub incidența legislației în vigoare.

ÎNTOCMIREA DOSARULUI COMPLET PENTRU AMPLASAREA ŞI AVIZAREA DE:

INTOCMIREA DOSARULUI
 • Firme si Casete luminoase
 • Reclame si Publicitate
 • Bannere, steaguri, totemuri şi eșarfe
 • Lucrari de modificari interioare la apartamente de bloc
 • Darâmare de ziduri interioare
 • Închidere de balcoane
 • Constructie balcoane
 • Deschidere de usi în zidurile de fatade

Preturi fixe:

Întocmire de dosar de arhitectura pentru C.U. si P.A.C.

Bannere, steaguri totemuri si eșarfe de la 200 Ron la 400 Ron
Firme si Casete luminoase 900 Ron
Casete luminoase + depunere dosar si obținere avize 1600 Ron
Casete sau reclame simple 800 Ron
Casete sau reclame simple + depunere dosar si obținere avize 1400 Ron
Proiecte de arhitectura pentru amenajari/modificari în apartament de bloc de la 900 Ron
Proiect pentru amplasarea de terasa sezoniera de la 600 Ron
Proiect pentru construcție balcon de la 1200 Ron

STUDII SPECIALE

STUDII SPECIALE

Beletage oferăposibilitatea realizării de studii premergătoare unei investiții, elaborate astfel încât să ofere beneficiarului o analiză tehnico-economicămultilaterală a investiției. Documentațiileîntocmitevor respecta ghidurile şi normele europene referitoare la întocmirea acestor documentații.

Aceste studii cuprind:

 1. Studiul de pre-/fezabilitate - acest tip de studiu fiind necesar înainte de demararea unui proiect de anvergura şi constă în analizarea situației terenului şi posibilităților de construire pe amplasamentul respectiv, coroborarea datelor din cadastru/PUG/PUZ existente și a factorilor economici, tehnici şi juridici;
 2. Anteproiect - un proiect care conturează imaginea şi suprafețele pentru orice investiție. Aceste proiecte pot sta la baza documentației tehnice necesare obținerii autorizației de construire sau orice alt tip de documentație necesară pentru investiția respectiva (pud, puz, amenajări de interior, antemăsurători de materiale sau cataloage de prezentare ale investiției;
 3. Lucrari topografice;
 4. Studiu geotehnic;
 5. Diferite expertize tehnice și verificări de proiecte la toate exigențele legale;
 6. Studiu de însorire general, studiu însorire pentru solstiții şi echinocții (aceste studii pot fi folosite pentru obținerea autorizației de construire sau chiar ca și probă într-o instanță judecătorească).

Beletage vă asistă de asemenea la întocmirea dosarelor necesare la Cadastru/Intabulare/Vizare OCPI în cazul apartamentelor, terenurilor, caselor sau spațiilor comerciale.

SUPERVIZAREA SANTIERULUI

SUPERVIZAREA SANTIERULUI

Beletage va oferă monitorizarea șantierului, inclusă în onorariul stabilit inițial. De altfel, legea prevede prezența arhitectului proiectant pe șantier, în anumite faze de lucru, nu doar pentru a superviza ci şi pentru a soluționa anumite situațiineprevăzute ce pot apărea. Prin prisma cunoștințelor sale, arhitectul este persoana cea mai competentă pentru a manageria unșantier, fiind direct responsabil de acesta. În consecință, vă oferim şi servicii de consultanță cu privire la domenii variate.

Vom asigura periodic inspecții pe şantier conform programului de urmărire a lucrărilor stabilit împreună cu clientul şi inspecția de stat în construcții, precum şi urmărire de șantier la cerere (diriginte de șantier).

În viziunea Beletage, cea mai buna alegere pe care o puteți face este încredințarea totală a construcției imobilului dumneavoastră în mâinile arhitectului, acesta fiind până la urmă profesionistul cel mai competent şi cel mai calificat în domeniul construcțiilor.

DOCUMENTATII DE PREZENTARE

DOCUMENTATII DE PREZENTARE

In domeniu arhitecturii, construcțiilor de imobile şi amenajărilor (interioare sau exterioare) conceptul de 3D este folosit fie pentru a studia aspectul, pentru a analiza structura sau pentru a realiza o prezentare a obiectului de arhitectura ce sedorește a fi vândut.Avantajul principal al unei variante 3D a obiectului este posibilitatea vizualizării proiectul finalizat cu mult înainte de începerea efectiva a construcției.

Beletage vine în sprijinul proiectelor dumneavoastră cu următoarea listă de servicii:

 1. Reprezentări 3D - crearea unui model virtual al construcției prezentata în proiect. Proiectul în sine poate conțineatât randăristatice (imagini realiste generate de calculator) cât si animații reprezentând clădirea;
 2. Inserare a unui obiect 3D într-un sit real -crearea unei imagini compuse a zonei unde se dorește construirea obiectului studiat. Imaginea poate conține randaricu imobilul şi vecinătățile sale din diferite perspective, planul de situație suprapus pe situația reala precum si animații de prezentare cu ansamblul în cauză;
 3. Simularea unor condiții de iluminat - modelul este supus unor condiții de lumină naturala pentru a studia imaginea acestuia pe toată durata zilei. Astfel să poată fi studiat obiectul atât ziua, la orice oră, cât și noaptea și în diferite luni ale anului.
 4. Realizare de albume de prezentare pentru investiții (clădiri de birouri, ansambluri de apartamente/case, etc.)
 5. Realizare de machete de obiect sau de ansambluri

Principalele servicii de modelare 3D ale Beletage cuprind:

 • modelare 3D pentru exteriorul unei cladiri
 • modelare 3D pentru interiorul unei cladiri
 • modelare 3D pentru amenajari peisagistice
 • modelare 3D pentru studii urbanistice
 • modelare 3D pentru orice tip de obiect