Intrebari frecvente

Când dorim sa începem ceva nou, care sa modifice sau sa schimbe situatia existenta a unei constructii. Orice lucrare de constructie, fie ea un drum, un pod sau o casa personala, este permisa doar dupa probarea existentei unui proiect si a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, lipsa acestora fiind sanctionata conform legii. Avizele de la institutiile de specialitate (Electrica, Apa-Canal,Telefonie, Gaze Naturale, etc.), cat si autorizatia de constructie, care sunt necesare inaintea inceperii efective a constructiei, se obtin prin depunerea unui dosar specific.
Practic, orice constructie care aduna apele pluviale sau meteorice si are fundatie are nevoie de autorizatia de constructie.
Aveti nevoie de ea, când doriti sa modificati o constructie sau sa faceti una noua sau sa interveniti în orice fel la o situatie existenta prin care modificati POT-ul (procentul de ocupare al terenului).
Pe scurt, daca ești beneficiar persoană fizică sau juridică și vrei sa faci investiția din fonduri proprii ai nevoie doar de:
– documentație pentru CU – certificat de urbanism
– documentațiile pentru avize (urmează și articolul cu modul de întocmire al documentațiilor pentru fiecare furnizor în parte)
– DTAC pentru obținerea autorizației de construcție
– PTh + DDE pentru execuția efectivă – atenție mare – aveți nevoie de diriginte de șantier pentru orice construcție.
Certificatul de urbanism(CU) este emis de Direcția de Urbanism din cadrul primăriei de care aparține terenul pe care se va face investiția și e primul act care vă spune dacă vi se permite să faceți modificarea respectivă și dacă da, în ce condiții. El are doar un caracter informativ și nu ține loc de autorizație de construcție. In acest document vi se specifică tipul de documentații care vă sunt necesare pentru aprobarea a ceea ce doriți să modificați sau să construiți și de ce avize aveți nevoie. Este valabil doar 12 luni și se poate prelungi o singură dată încă 12 luni.
Un sfat poate fi bun oricand, dar mai ales atunci cand urmeaza sa iei decizii importante, cum ar fi cea privind achizitia terenului pe care se va construi imobilul viitor.
Analiza indicatorilor urbanistici (POT - procentul de ocupare a terenului, CUT – coeficientul de utilizare a terenului, retragerile minime fata de limitele terenului), a inclinarii, orientarii cardinale, a caracteristicilor geotehnice ale terenului, a vecinatatilor, a functiunilor diverselor componente ale constructiei, toate acestea coroborate cu imaginea ta generala cu privire la constructia pe care ti-o doresti ne pot ajuta sa conturam impreuna liniile mari ale viitorului proiect.
1. Obtinerea certificatului de urbanism (CU)
2. Efectuarea de studii suplimentare, dupa caz
3. Obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin certificatul de urbanism
4. Realizarea proiectului pentru obtinerea autorizatiei de construire DTAC (PAC)
Daca prin certificatul de urbanism se cere elaborarea unei documentatii urbanistice de tip PUZ (plan urbanistic zonal) sau PUD (plan urbanistic de detaliu), aceasta documentatie se va elabora si aviza inaintea DTAC (PAC).
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) reglementeaza dezvoltarea urbanistica a unei zone dintr-o localitate, prin corelare cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG), acoperind mai multe funcțiuni, cum sunt cele de locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, instituții publice s.a.m.d.
Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) expliciteaza si detaliaza continutul PUZ si PUG la nivelul unuia sau mai multor obiective situate pe una ori mai multe parcele adiacente, în corelare cu functiunea predominanta si cu vecinatatile imediate ale zonei, asigurandu-se conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si echipare edilitară, sub forma de prescriptii si recomandari care se vor regasi in certificatele de urbanism eliberate pentru fiecare lot de teren construibil.
Prin PUD se pot reglementa modificari ale POT-ului (Procentul de Ocupare a Terenului), respectiv ale distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele parcelei. De asemenea, PUD-ul poate stabili accesibilitatea la parcela, racordarea la retele edilitare, aspecte urbanistice referitoare la volumele construite si amenajarile aferente, relatii functional-estetice cu vecinatatile.