beletage.ro Web analytics

Proiectare
  Proiectare integrală de arhitectură
  Proiectare integrală de rezistenţă
  Proiectare integrală de instalații
  Proiectare integrală de automatizări
  Studii de urbanism
  Amenajări interioare şi exterioare
  Proiectare mobilier
Proiectare integrală de arhitectură
Proiectare

Beletage oferă servicii de proiectare de clădiri de orice tip, clădiri provizorii, case de vacanţă, locuințe individuale, clădiri de apartamente, de birouri, de scoli, grădinițe, spitale, etc. Serviciile de proiectare Beletage sunt îndreptate de asemenea şi spre clădiri industriale ca hale de producție, de depozitare, anexe tehnice, etc.

Beletage îşi asumă responsabilitatea în privința calităţii arhitecturale, funcţionalităţii şi durabilității unei construcții, indiferent de dimensiune şi complexitate, îşi propune să realizeze nivelul maxim de detaliere a proiectelor electrice, structurale şi arhitecturale.

 

Beletage îşi va asuma întotdeauna aceste deziderate pentru realizarea unui proiect excepţional. Consideram de asemenea ca un factor definitoriu al succesului proiectului dumneavoastră este discutarea fiecărui detaliu astfel încât proiectul să răspundă cerințelor funcționale şi estetice şi să conducă la deplina satisfacție a clientului. Beletage este alături de dumneavoastră în momentul când ați hotărât să vă construiți căminul. Acest moment vă poate determina întreaga viață. Noi suntem alături de dumneavoastră şi vă putem oferi proiectarea completa a spațiului dumneavoastră de existenţă, de la zidurile exterioare la proiectarea designului interior şi a pieselor de mobilier astfel încât să va simțiți împliniți conform standardelor dumneavoastră de viață.

Beletage acoperă integral serviciile din domeniul proiectării de construcții, care să răspundă tuturor cerințelor dumneavoastră, urmărind următoarele deziderate:

 • pasiune si respect pentru estetic;
 • calitate arhitecturala si tehnica;
 • personalizare proiect în funcție de individualitatea fiecărui client;
 • proiectare dupa cele mai exigente standarde în industrie;
 • promptitudine;
 • informarea curenta si sistematica a clientului despre fazele proiectului;
 • alocarea eficienta si economica a resurselor.

 

Beletage se angajează să discute cu beneficiarul şi să asume soluția definitivă a proiectului, doar cu acceptul acestuia, garantând respectarea cerințelor legale, respectarea nevoilor clientului şi rezolvarea optimă a proiectării arhitecturale.

Beletage propune urmatoarele etape ale serviciilor de proiectare arhitecturala:

 1. concept;
 2. consultari;
 3. studiu pre-/fezabilitate, la cererea clientului;
 4. Certificat de Urbanism (C.U.) sau Avizul de oportunitate al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.);
 5. redactarea documentației tehnice pentru obținerea autorizatei de construire (D.T.A.C.);
 6. redactarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de execu?ie (P.T./D.D.E.) - la cererea clientului.

Beletage va oferă următoarele avantaje pentru investiția dumneavoastră:

 • gestionarea eficienta si economica a fondurilor dumneavoastra;
 • arhitectul concepe un proiect în funcţie de parametrii economici, asigură soluții flexibile de design care conduc la eficientizarea spațiului şi la funcționalitatea sa optimă, asigură preţuri realiste de construcție pe baza desenelor de detaliu, estimează cantitatea şi calitatea materialelor necesare şi valoarea manoperei, astfel încât să concure la stabilirea unui preț realist şi la fezabilitatea proiectului;
 • Arhitectul este ghidul dumneavoastră profesional, singurul autorizat şi educat, care să va conduce la îndeplinirea unui proiect de viață, însemnând viziunea şi aspirațiile dumneavoastră asupra propriului viitor, indiferent daca este vorba despre locuința dumneavoastră, compania dumneavoastră să u casa dumneavoastră de vacanta. Tot arhitectul va absolvă de stresul obținerii autorizațiilor necesare construcției vizate;

Beneficiarul are viziunea de ansamblu, de la terenul nou achiziționat, la culoarea clădirii. Arhitectul este cel chemat să armonizeze visul cu realitatea, să depășească întregul hăţiş al actelor legale, al problemelor de construcție, a rezistentei la foc, al siguranței clădirii, al aspectului interior şi exterior al acesteia. El concepe, proiectează şi execută, coordonează echipele de experți in instalații şi structura, are viziunea care va conferi spațiului dumneavoastră de locuit sau de munca, personalitatea care vă va stimula, motiva şi satisface în viața de zi cu zi.

În plus, Beletage oferă clienților săi:

 • Plan optimizat conform nevoilor şi dorințelor lor;
 • Estimări ale cantităților de materiale, pentru posibilitatea controlării preţurilor investiției;
 • Controlul strict al calităţii punerii în operă a proiectului pe șantier.
PROIECTARE INTEGRALA DE REZISTENTA
Rezistența este un concept de baza al proiectelor realizate de Beletage. Noi combinam în mod eficient tehnologia, informația şi responsabilitatea. Executăm proiecte pentru orice tipuri de structuri, din orice materiale existente pe piață şi aprobate prin legislația actuala și aceasta pentru orice tip de cerere, aparent irealizabilă, din partea potențialilornoștriclienți.

Beletage asigură o proiectare ușor de realizat de către constructor şi conformă cu normele şi normativele în vigoare, indiferent de tipul şi materialul structurii de rezistență solicitate de către beneficiar.

Beletage vă oferă servicii de proiectare structuri din beton, armat rigid, lemn și metal, zidărie, cât şi proiectare fundații izolate, pe tălpi continue, radier sau pe piloți.

Proiectare integrală de instalații
 

Beletage văoferă posibilitatea de a realiza construcții capabile să-și micșoreze consumul de energie până la zero prin apelarea la surse regenerabile de energie ca: panouri solare, centrale eoliene, pompe de căldură, etc. Proiectele noastre acoperătoata gama de instalații electrice, instalații termice, instalații sanitare, instalații de ventilare și climatizare, precum și instalații geotermale sau panouri solare, pornind de la simplu şi ajungând la extravagant, înfuncție de client.

Clienții Beletage vor putea beneficia de reducerea costurilor investiției, de mărireasiguranței şi a duratei de exploatare a instalațiilor, îmbinareafuncționalismului cu discreția şi eleganța, prin abordarea în proiecte a unor soluții tehnice judicios fundamentate şi implementarea de tehnologii şi materiale moderne, agreate pe plan european.

Venim în ajutorul clienților noștri cu servicii de proiectare îninstalații civile pentru blocuri de locuințe, ansambluri rezidențiale, clădiri de birouri, spații comerciale, clădiri showroom, centre comerciale, hoteluri, școli, spitale, etc. Proiectăm de asemenea instalațiidin sectorul industrial pentru hale industriale, depozite închise, parcuri industriale şi spații de producție.

Proiectare integrală de automatizări
 

Beletage pune accent pe proiectarea sistemelor inteligente de automatizări pentru construcții, pentru sporirea controlului, pentru reducerea consumului de energie, pentru sporirea gradului de confort şi siguranța.

Prin automatizare, Beletage își propune să realizeze o clădire inteligenta, în care sistemele să comunice între ele, astfel încât organismul să se poatăautoconduce, să poată fi controlat de la distanță de utilizator şi să poată primi comenzi de la acesta, utilizândîn acest scop rețele de tip GSM, fibră optică sau internet.

STUDII DE URBANISM
 

Urbanismul şi amenajarea teritoriului determină exploatarea eficientă a terenurilor, în vederea dezvoltării armonioase a așezărilor umane, în funcție de factorii de mediu, geografici și importanța economică.

Beletage oferă beneficiarilor toate tipurile de studii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, pentru încadrareaconstrucției în parametri legislativi în vigoare.

În viziunea Beletage, o explicație a Urbanismului și a Amenajării Teritoriului ar suna așa:
Studiul așezărilor umane din mai multe puncte de vedere, prelucrând datele obținute din alte domenii precum topografia, statistica, geografia, sociologia, economia și nu în ultimul rând, arhitectura, acestea urmând a fi folosite în realizarea unui diagnostic prin care sunt evidențiate punctele tari și punctele slabe ale zonei studiate, precum și oportunitățile de dezvoltare sau amenințările externe ce pot afecta pozitiv sau negativ dezvoltarea zonei studiate (analiza SWOT). Acest principiu poate funcționa de la o scară globală până la o simplăstructurare a unei intersecții.

În acest scop dorim să precizăm că Beletage dispune de toate mijloacele tehnice necesare elaborării și redactării lucrărilor la cele mai înalte standarde de calitate.

Depinzând de suprafață și de solicitările de temă ale proiectului se pot întâlni în ordine descrescătoare următoarele tipuri de proiecte:

 • PATN - Plan de Amenajare a Teritoriului Național
 • PATJ - Plan de Amenajare a Teritoriului Județean
 • PUG - Plan Urbanistic General
 • PUZ - Plan Urbanistic Zonal
 • PUD - Plan Urbanistic de Detaliu
 
Amenajări interioare şi exterioare
 

Proiectul de design interior, conceput de un specialist, poate acoperi toate deziratele clientului Beletage, de la necesitate la vis. Acest demers conceptual se poate materializa după o cunoaștere prealabilă a potențialului client, a obiceiurilor şi a exigențelor sale, a hobby-urilor şi a proiecției de sine în viitor. Astfel, Beletage construiește lumea personală a clienților săi, în care aceștia să se simtă împliniți şi urmărește ca visul să devina realitate cu cele mai eficiente soluții de calitate și preț.

Pentru Beletage, fiecare proiect realizat este o carte de vizita pentru clienții următori astfel incluzându-se garanția calității.

Pentru ca aceasta carte de vizita să fie completă, Beletage oferă studii şi proiecte de peisagistică pentru încadrarea construcției în spațiul exterior şi pentru armonizarea spațiului natural cu cel construit, astfel încât imaginea de ansamblu să fie o bucurie vizuală, care să satisfacă simțul estetic al actanților permanenți sau întâmplători.

Dispunerea unui imobil de orice tip într-un spațiu peisagistic realizat profesional tinde să aspire spre un ansamblu-opera de arta vizuală, care sporește valoarea imobilului şi ridica gradul de încadrare urbanistică a zonei.

Beletage oferă proiecte de amenajări interioare şi exterioare care corespund:

 • releveu;
 • propuneri de partiu (organizare a spațiului);
 • studii de interior (culori, materiale, lumina);
 • concept personalizat de amenajare a spațiului, realizat in 3D, cuprinzând arhitectura, funcționalitatea, realizarea tehnică șirelaționarea sistemelor;
 • planuri de execuție 2D, elevații, secțiuni cu propuneri de piese de mobilier, amplasare corpuri de iluminat, tâmplărie, decorațiuni, etc.;
 • alegere de mobilier standard sau personalizat, corpuri de iluminat, elemente de design, instalații sanitare, etc., împreuna cu clientul;
 • recomandari de furnizori;
 • monitorizarea execuțieilucrărilor;
 • executarea, la cerere, a unei schițe, pornind de la o idee de amenajare, mobilare, decorare, eficientizare a spațiului.

Cerințele vieții cotidiene sunt legate implicit de spațiul în care trăim. Acesta poate fi banal sau excepțional, strict funcțional sau stimulativ, în funcție de client, de mentalitate, educație, aspirații şi buget.

Proiectare de mobilier
 

Beletage propune clienților săi însuflețireaspațiului prin mobilier.

Acesta, în viziunea Beletage este ultimul element care personalizează o construcție, îi dăviață, culoare, amprentă personală, o banalizează sau o transformă într-un obiect estetic de o valoare excepțională.

Beletage proiectează mobilier unicat, în funcție de preferințele clientului în ceea ce privește stilul, materialul, culoarea, formele, lăsând astfel casa să-și reprezinte proprietarul. Mobila nu este o aglomerare de obiecte funcționale, ci este parte a vieții celor care trăiesc zi de zi alături de ea. Poate inspira privitorului admirație, invidie, satisfacție, plăcere, confort, bună-dispoziție sau jenă.

Cu Beletage, mobila ta e un prieten care te sprijinăcândești obosit, teface să zâmbeșticândești trist, te motivează să te grăbeștispre casă după muncă, te ajută să te simțiîmplinit şi să te bucuri de ceea ce ai realizat, te cheamă să îți bei cafeaua în bucătăria cocheta, să-ți citești cartea preferata în fotoliu prietenos sau să te simți în paradis când îți leagănă visurile de noapte.

Beletage îți propune să vezi, să alegi, să ceri, să hotărăști înainte de a comanda. Rezultatul va fi uimitor şi îți va oferi un standard de viața la care precis ai aspirat, dar pe care nu ți l-ai putut imagina!

Top
Array ( [popup] => 1 )